Партнери

Донецький державний університет управління

ДонДУУ було засновано в 1992 р., у важкий період зародження ринкової економіки в одному з найбільш розвинених промислових регіонів України. Це державний ВНЗ (IV рівня акредитації). ДонДУУ зайняв третє місце в національному рейтингу ВНЗ (2011–2012) у сфері управління та публічного адміністрування.  У ДонДУУ навчаються 8000 студентів. Існують повні та неповні програми (бакалаврського, магістерського та докторського рівнів) за наступними спеціальностями: економіка, управління, менеджмент природоохоронної діяльності, маркетинг, фінанси, публічне адміністрування (ПА), право або соціологія. До основних магістерських програм належать: магістр публічного адміністрування, магістр державної служби. ДонДУУ співпрацює з місцевими органами влади задля здійснення навчання без відриву від виробництва для державних службовців; забезпечив проведення докторських досліджень за спеціальностями «Механізми публічного адміністрування», «Місцеве самоврядування» (понад 250 докторів успішно захистили свої дисертації з цих спеціальностей); співпрацює з 50-ма іноземними університетами, бере участь у міжнародних проектах (TEMPUS, JM, Visegrad та ін..). 

Відео-презентація університету

 

Естонська бізнес-школа

Естонська бізнес-школа – найстаріший приватний університет бізнесу в Балтиці. Мета школи: допомагати активним і підприємливим людям здобувати академічну освіту та необхідні навички для її використання, направляти наших студентів до працедавців і на службу суспільству в цілому. За 25 років свого існування ЕБШ перетворилася на один з найбільших приватних університетів Балтики, що навчає підприємництву та бізнес-адмініструванню. ЕБШ пропонує низку бакалаврських, магістерських і докторських програм у галузі менеджменту та підприємницької діяльності. Центр підготовки керівників Естонської бізнес-школи (ЦПК ЕБШ) є членом Групи Естонської бізнес-школи; являється провідним навчальним інститутом Естонії, відіграє роль проміжної ланки між світом бізнесу та університетом, зосереджуючи свою діяльність на задоволенні навчальних вимог бізнес-організацій, пропонуючи навчання та консультації з різних функцій менеджменту. Естонська бізнес-школа має понад 70 університетів-партнерів з Європи, Америки, Австралії та Азії, забезпечуючи широкомасштабний обмін студентів і викладачів.

Відео-презентація закладу

Каунаський технологічний університет

КТУ – найбільший з технічних ВНЗ Прибалтики. Місія університету: забезпечити відкрите творче середовище з метою створення натхнення для лідерів і талановитих особистостей. КТУ має 9 факультетів, серед яких – факультет економіки та менеджменту з 7 кафедрами (разом з кафедрою менеджменту) і 7 центрами (включаючи Центр підготовки персоналу), який запроваджує бакалаврські та магістерські програми з управління персоналом, бізнес-адміністрування, менеджменту організацій і т. д. До складу факультету соціальних наук входять 8 кафедр (серед них – кафедра освітніх систем, кафедра психології), інститути (Інститут бізнес-стратегій, Інститут освітніх систем, Інститут політики та державного управління та ін.), 3 центри (включаючи центри бізнес- та освітньої компетенції). Факультет проводить навчання на бакалаврських і магістерських програмах за спеціальностями «Керівництво», «Публічне адміністрування», «Стратегічне керівництво» і т.д. На факультеті проводяться дослідження в таких сферах, як управління персоналом, організаційної поведінки та інноваційного керівництва (економічний, соціальний і управлінський аспекти). КТУ є  учасником Мережі європейських університетів LLL – об’єднання європейських університетів з метою проведення безперервного навчання. КТУ встановлює першокласні професійні стандарти.

Відео-презентація університету

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київський Університет ім. Бориса Грінченка – це вищий навчальний заклад (IVрівня акредитації) територіальної громади міста Києва. Місія університету – служити людині, громаді та суспільству, сприяти кожному в стабільному особистому розвитку та лідерському становленні. В університеті існує понад 100 різних бакалаврських, магістерських і докторських програм, а також програми навчання без відриву від виробництва. Серед них: магістерські програми та програми навчання без відриву від виробництва проекту «Освіта для лідерства»; магістерська програма за спеціальністю «Публічне адміністрування». Починаючи з 2010 року університет проводить проект під назвою "Культура лідерства" (LeadershipCulture)у співпраці з фундацією Ко-Серв Інтернешенал, (США). Проект спрямовано на три цільові групи – студентів, викладацький склад та адміністрацію; він включає навчання, дискусії, академії лідерства та індивідуальне інструктування.

Міністерство освіти і науки України

МОН України – це головний державний орган, який відповідає за розвиток і проведення освітньо-наукової політики в країні. МОН України створює та ухвалює законопроекти та інші законодавчі акти; визначає перспективи та пріоритети в сфері освіти та науки; розробляє та затверджує умови вступу до навчальних закладів; забезпечує регуляційну та методичну діяльність освітніх закладів; санкціонує розпорядження державних наукових і технічних експертиз урядових проектів, міжнародних і регіональних програм; визначає стратегію моніторингу якості освіти та гарантії його проведення; забезпечує ліцензування та акредитацію ВНЗ; створює та керує системою сертифікації та навчання освітніх, наукових і педагогічних працівників; організовує вибори (конкурс), назначає та усуває з посади керівників підпорядкованих йому університетів; затверджує статуси підпорядкованих університетів і т. д.

http://www.mon.gov.ua

НRFORUM – Асоціація з управління персоналом

HRFORUM Асоціація з управління персоналом – це найбільша в Україні платформа професіоналів з управління персоналом, створена для захисту, розвитку та зміцнення HR-напрямку в Україні, таким чином підвищуючи наші конкурентні можливості в світі. Місія організації полягає в підвищення цінності та конкурентоспроможності професії HR в Україні. До завдань, які ставить перед собою асоціація, належать: ппуляризація HR-професії та донесення стратегічної ролі напрямку; створення платформи для обміну досвідом і висвітлення основних подій на ринку HR в Україні та світі; розвиток професійної компетенції HR-фахівців шляхом навчання та сертифікації; консолідація зусиль бізнесу, HR-спільноти, державних органів і громадських організацій для вирішення актуальних питань в сфері HR та розроблення ефективної кадрової політики; проведення високоякісних досліджень ринку, що дозволять відслідковувати тенденції в сфері HR та формувати якісні практики управління персоналом в організаціях; налагодження міжнародної співпраці та донесення світових практик в сфері управління персоналом; формування позитивного іміджу HRв Україні.

Відео-презентація організації

Національна академія державного управління при Президентові України

НАДУ – це провідний ВНЗ у системі навчання, навчання без відриву від виробництва та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні, що проводить освітні програми на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та «доктор наук». Академія здійснює навчання професіоналів з високим лідерським потенціалом для державних, регіональних і місцевих органів влади. Вона пропонує магістерську підготовку за спеціальностями «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Державне управління у сфері національної безпеки», «Державне управління у сфері освіти», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Місцеве самоврядування», «Регіональне управління», «Державне управління», «Публічна політика та управління», «Електронне урядування» та «Парламентаризм та парламентська діяльність», а також за докторськими та пост докторськими програмами. Курси з керівництва та організаційного розвитку проводяться на базі 4 кафедр Академії та є невід’ємною частиною навчального плану на всіх спеціальностях, а також навчальної програми Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

Відео-презентація закладу

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук України – це вища громадська академічна організація в Україні. До проекту залучено дві організації НАПН України: Університет менеджменту освіти (УМО) та Інститут вищої освіти (ІВО). УМО має понад 50 програм бакалаврського, магістерського та докторського рівнів, проводить навчання без відриву від виробництва (існує також програма для керівників ВНЗ). ІВО – це державна освітньо-дослідницька установа, що займається експертизою розвитку державної політики та реформ у сфері вищої освіти. ІВО пропонує: докторські та пост докторські програми за 7 спеціальностями; проведення наукової експертизи та можливість взяти участь у розробці законодавчої, регулятивної та правової бази вищої освіти (концепції, стратегії, стандарти); дослідження в області розвитку вищої освіти (урядування та фінансування, автономія та управління персоналом, зміст, методології, контроль якості). Представники ІВО є учасниками Національної команди експертів, а також національних робочих груп (підпорядкованих МОН України), що мають справу з реалізацією Національної структура кваліфікацій (НСК), розробленням Закону про вищу освіту, створенням критерію для оцінки ВНЗ і т. д.

Відео-презентація установи

Національний авіаційний університет

НАУ – потужний ВНЗ, відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Тисячі науковців і викладачів, сотні тисяч випускників університету здійснили вагомий внесок у розвиток національної та світової науки, техніки та промисловості. НАУ складається з 16 інститутів. Інститут економіки та менеджменту (ІЕМ) здійснює навчання за бакалаврськими, магістерськими та докторськими програмами з економіки, бізнес-менеджменту, маркетингу та ресурсозабезпечення, фінансів, обліку та аудиту, логістики та ін. До складу ІЕМ також входить кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (кафедра менеджменту ЗЕД. Студенти отримують ґрунтовні знання та практичні навички завдяки висококваліфікованому викладацькому складу, серед яких налічується 15 докторів, професорів і 56 кандидатів наук, доцентів. Мета НАУ полягає в забезпеченні ринку економіки висококваліфікованими професіоналами, які володіють базовими теоретичними знаннями, практичними навичками та здібностями, демонструючи таким чином свої особисті якості – комунікативність, лідерство, працездатність, наполегливість та рішучість. 

 

Відео-презентація університету

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

НТУ «ХПІ» є одним з провідних ВНЗ України, який орієнтується на безперервному вдосконаленні університетської автономії, реалізації системи контролю якості, розвитку та успішному функціонуванні нових партнерських відносин. На базі кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами (ППУСС) проводяться дослідження в наступних сферах: проблеми формування гуманітарно-технічної еліти, гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти, формування лідерських якостей та управлінська підготовка випускників вищих технічних навчальних закладів. Викладацький склад кафедри ППУСС є висококваліфікованим; тут працюють 16 професорів, 9 докторів науки, 26 кандидатів наук і 16 доцентів. Тут проводиться активне дослідження, результати якого було опубліковано в 75 підручниках, 16 монографіях, 21 посібниках і 58 методичних книгах, науковому журналі «Теорія і практика управління соціальними системами». Кафедра ППУСС організовувала та проводила міжнародні конференції, встановивши продуктивні наукові зв’язки з університетами Росії, Румунії, Польщі, Іспанії, Грузії.

Відео-презентація університету

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ТНУ – це провідний заклад вищої освіти в Криму, найбільший науковий і освітній центр на півдні України. ТНУ – це мультидисциплінарний освітньо-науковий комплекс, що складається з 17 факультетів, де здійснюється навчання студентів за 47 навчальними програмами. Випускники факультету менеджменту отримують дипломи бакалавра з менеджменту, менеджера-економіста, магістра з управління іноземними економічними процесами, магістра з менеджменту організацій, магістра з управління інноваційними процесами, магістра з адміністрування інноваційними процесами. ТНУ входить до складу консорціуму ЄМП–Україна (Європейська мережі підприємництва) і працює над розширенням бази інтелектуальної власності для надання практично кожному клієнту консультацій щодо вирішення різних питань. ТНУ є учасником кількох проектів пов’язаних з комерціалізацією та трансфертом технології, а також інноваційним бізнес-плануванням (проект “InnoEnterprise”). У ТНУ знаходиться Регіональний контактний центр, створений для науково-технічного співробітництва України та ЄС. Цей центр – регіональний контактний пункт FP7 в Україні.

http://www.crimea.edu/ua/

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Тернопільський національний університет ім.. Володимира Гнатюка – провідний педагогічний вищий навчальний заклад на Західній Україні. Місія ТНПУ – створення методологічних, наукових і методичних засобів розвитку вищої та середньої освіти. До цілей і видів діяльності університету відносять наступні: магістерська програма зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти»; навчання без відриву від виробництва та перепідготовка керівників начально-виховних закладів; дослідницька робота в сфері управління навчальними закладами. ТНПУ є членом Консорціуму західноукраїнських університетів і Варшавського університету, Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи. Університет бере участь у понад 10 міжнародних освітніх проектів і програм.

Відео-презентація університету

ТОВ Ranmore Consulting

RanmoreConsultingGroup – це мале-середнє підприємство (МСП), що спеціалізується на розвитку лідерських якостей студентів ВНЗ. RanmoreConsultingGroupзабезпечує: розвиток лідерського потенціалу та підготовку керівних кадрів (щоб допомогти професіоналам і науковцям розвивати свої управлінські та особисті навички, розробляти задані програми та практикуми, які б підходили клієнтам і відповідали їхнім потребам); управлінське консультування в сферах стратегічного розвитку, злиття та поглинання, управління відносинами з клієнтами, управління талантами, фінансового моделювання, коучингу керівників і стратегічного координування щоб допомогти керівникам вищої ланки розвинути навички та більш впевнено братися за такі проблеми, як розробка стратегій, структуровані огляди поточних і запланованих проектів змін і т. п. RanmoreConsultingGroup має особливий досвід роботи з управлінням виробництвом, талантами та розвитком лідерського потенціалу.

Відео-презентація організації

Університет Гринвічу

Університет займає перше місце в Лондоні  у національному рейтингу задоволення студентів. До його складу входять 11 шкіл та інститутів, серед них – Школа освіти (ШО), Школа бізнесу, Школа гуманітарних і соціальних наук. Центр управління та підприємництва (ЦУП) при Школі освіти забезпечує високий рівень та об’єктивність вищої освіти, а також першокласне дослідження у сфері управління, аспірантські та професійні проектні дослідження з управління та організації освіти, довіри, соціального підприємництва та інших споріднених сфер. Він виконує функцію вузла для співпраці та здійснення керівництва, підприємницької діяльності, проведення аспірантських досліджень в ШО, таким чином розвиваючи колегіальність і сприяючи співробітництву між школами та дисциплінами. Заклад пропонує високоякісні стандарти хорошої практики у ході досліджень, консультацій і постійного професійного зростання, короткотривалі курси для регіональних, національних і міжнародних партнерів та агентств. ЦУП працює з великою кількістю науковців міжнародного рівня, що спеціалізуються в сфері керівництва та освітніх досліджень.

Відео-презентація університету

Університет Тампере

УТА – найбільший постачальник вищої освіти в галузі соціальних наук та наук управління Фінляндії. Основними цінностями університету – це академічна свобода, креативність і соціальна відповідальність, які підкреслюють тісний зв’язок університету з держаними органами, муніципалітетами, підприємствами та недержавними організаціями. УТА складається з 9 шкіл (включаючи Школу менеджменту, Школу освіти, Школу гуманітарних і соціальних наук). Школа менеджменту володіє унікальним «потрійним» фокусом, який об’єднує політику, бізнес, державне правління та загальні інтереси в одне ціле; проводить магістерські та докторські дослідження, програми без присвоєння наукового ступеня; забезпечує студентів такими умовами навчання, які допомагають їм ґрунтовно зрозуміти завтрашній світ шляхом складання кількох перспектив (а не одноосібного висунення ідей): «Ми в пошуку нових способів керування, управління та навчання без кордонів». Група вищої освіти (ВО) при Школі менеджменту досліджує проблеми політики в сфері вищої освіти та організовує навчальні програми для керівників університетів.

 

Відео-презентація університету